April – frå Bergen til Stavanger

SKRUK kjem innom Bergen, Haugalandet og Stavanger i siste del av april.