Kontakt

Leiar: leiar@skruk.no

Styret: styret@skruk.no

Kjøp/bruk av kor-arrangement: info@skruk.no

Ellers: info@skruk.no