SKRUK i 2021

SKRUK har fleire spanande planer framover, og så snart det let seg gjera, vil me dela dei med dykk her.