Skruk turnerer normalt 4 helgar i året i tillegg til ei lenger samling om sommaren.