Triptykon

https://kkv.no/musikk/utgivelser/2020/triptykon/