Dype, stille, sterke, milde

http://kkv.no/musikk/utgivelser/2000-2009/2006/skruk-og-nymark-collective/ med Nymark Collective